Linkbuilding

linkbuilding - budování zpětných odkazů

Co je linkbuilding?

Linkbuilding – neboli budování zpětných odkazů patří k základním metodám propagace webových stránek. Mít vybudováno kvalitní odkazové portfolio je totiž jeden z účinných způsobů, jak zlepšit pozice vašich stránek v bezplatném vyhledávání. Do hry vstupují relevantní a hodnotné odkazy na úkor stovek či tisíců málo kvalitních odkazů.

Pokud vaše stránky samy o sobě negenerují velké množství zajímavého obsahu, který lidé milují, může být získávání zpětných odkazů poměrně náročné. A právě v tomto okamžiku se vám mohou hodit moje dlouholeté zkušenosti jakožto linkbuildera.

S budováním/výměnou zpětných odkazů vám rád pomohu.

tvorba zpětných odkazů

Pouze kvalitní zpětné odkazy s tématicky příbuzných webů přinášejí vašim stránkám lepší hodnocení autority webu a také mají vliv na ranky. Asi nejvíce používaný vyhledávač Google již v dnešní době začíná pracovat právě s relevancí zpětných odkazů, pozná také jednoduché výměny odkazů mezi dvěma weby a tomu přizpůsobuje také hodnocení těchto odkazů.

Způsob budování zpětných odkazů je relativně dost široká oblast, je možné k tomu přistupovat aktivním způsobem, tj. například registrace do některých vybraných katalogů, použití kvalitních mikrostránek, publikace na blogu, publikace na sociálních sítích či aktivní vyhledávání míst na umístění odkazů na cizích stránkách.

Druhou možností je přistupovat k budování zpětných odkazů pasivně, což je výhodnější v tom, že můžete získat kvalitní přirozené zpětné odkazy. To je také ideální varianta při dlouhodobém budování zpětných odkazů. Tento způsob je přímo závislý na kvalitě obsahu vašeho webu a vytváření atraktivního obsahu pro sdílení – tzv. obsahový marketing.

Jak při linkbuildingu postupuji?

Na začátku každé spolupráce je důležité si ujasnit, jaký cíl sledujete. Při konzultaci zjišťuji, jaké možnosti co se týče budování zpětných odkazů bude možné využít.

Na základě získaných informací vám nabídnu vhodné řešení ​a stanovíme si průběh i podmínky spolupráce.

Ujasnili jsme si podmínky spolupráce a možné způsoby pro získávání zpětných odkazů. Provedl jsem audit aktuálních zpětných odkazů.

Podle těchto podkladů vám pak navrhnu dlouhodobou strategii získání zpětných odkazů s ohledem na možnosti vašich stránek.

V této fázi je už mně i vám jasné, jak se bude postupovat, jaký budeme potřebovat obsah, kde jsou slabá místa stávajících odkazů, apod. Proto můžeme přistoupit k akci.

Začíná pravidelná tvorba odkazů dle stanovené strategie, včetně evidence a reportingu pro vás.

Jaké možnosti v oblasti budování zpětných odkazů nabízím?

linkbuilding, budování zpětných odkazů
  • Komplexní strategie budování zpětných odkazů – dle dostupných možností navrhnu strategii na budování zpětných odkazů, která bude zahrnovat jak prvky pasivního, tak aktivního linkbuildingu.
  • Propagace stránek – pokud již máte kvalitní, ideálně zcela unikátní obsah, zajistím propagaci tohoto obsahu s ohledem na získání zpětných odkazů.
  • Audit zpětných odkazů – analýza odkazového portfolia, které využívají vaše stránky, a vyhodnocení vhodných úprav.

Budování kvalitních zpětných odkazů je poměrně náročná záležitost a její efekt se projevuje v řádu měsíců, až proběhne vyhodnocení stránek vyhledávači.

Chcete otázku linkbuildingu probrat podrobněji a zjistit, zda by budování zpětných odkazů mělo smysl i v případě vašich stránek? Napište, zavolejte. První konzultaci máte zdarma a dozvíte se v ní vše potřebné.

Přesunout se na začátek