Obsahový marketing

obsahový marketing

Proč je dobré řešit obsahový marketing?

Má-li SEO optimalizace vašich webových stránek přinést kýžené plody, tzn. stabilně se zvyšující návštěvnost a nové potenciální zákazníky, je důležité také rozumně optimalizovat obsah webu a vhodně pracovat s klíčovými slovy.

Informačně hodnotný, relevantní a unikátní obsah je něco, co dnes vyžadují všechny hlavní vyhledávače (Google, Seznam). Vyhledávače podle svých interních algoritmů jednotlivé stránky webu vyhodnocují a rozhodují o tom, jak výhodnou pozici právě té vaší stránce přiřadí.

Pokud se tedy chcete umísťovat ve výsledcích vyhledávání na prvních pozicích, bez kvalitního a vhodně zacíleného obsahu se neobejdete.

Správně optimalizovaný obsah by měl být pro vaše čtenáře a zákazníky zároveň přehledný a srozumitelný. Rovněž by mělo platit, že každá stránka je pro návštěvníka nějak přínosná. To vše hraje roli při vyhodnocování stránky.

Dobře napsaný text, který bere ohled na klíčová slova, přínos pro klienta a je zároveň čtivý, vám může přivést další potenciální zákazníky.

 

copywriting a obsahový marketing

Co pro vás v rámci obsahového marketingu zařídím?

Ještě než se pustíme do budování obsahového marketingu, je dobré si na začátku nejprve ujasnit, jaké cíle sledujete, čeho chcete dosáhnout. Při konzultaci zjišťuji, jaké varianty bude možné/vhodné v rámci optimalizace textů a copywritingu využít.

Následně vám nabídnu vhodné řešení ​a stanovíme si průběh i podmínky spolupráce.

Nabízím napsání nových textů na web, nových článků na blog, pomoc s popisy kategorií e-shopu, titulky, meta popisy aj. To vše s ohledem na přiměřené použití vhodných výrazů – klíčových slov.

V případě tvorby nového obsahu klient dodá podklady + klíčová slova (mohou být i v AJ), ze kterých nový obsah vytvořím. Pokud klíčová slova nemáte, nevadí, s analýzou klíčových slov pomohu a teprve na základě výsledků analýzy začneme s budováním či úpravou obsahu.

Časový návrh harmonogramu pro nasazení nového obsahu, aby se vzájemně doplňoval. Rozlišení obsahu dle uživatelů + dle různých typů marketingových nástrojů.

Pokud si přejete pouze zkontrolovat stávající obsah, nabízím prověření kvality, unikátnosti a zacílení na konkrétní klíčová slova. Výstupem je také případně návrh na úpravy.

Propagace obsahu dle jeho typu na oborových fórech a tematicky příbuzných webech formou linkbuildingu, případně dalších možností.

Potřebují vaše online texty vylepšit o ta správná klíčová slova? Nemáte na tvorbu kvalitního obsahu čas, chuť nebo kapacitu? Napište, zavolejte. Rád vám v tomto ohledu pomohu.

Přesunout se na začátek